کلیدواژه‌ها = ادراک از رفتارهای سیاسی
تعداد مقالات: 1
1. مدل یابی ساختاری سکوت سازمانی بر اساس ادراک از رفتارهای سیاسی و حسادت سازمانی با نقش میانجی سازگاری شغلی (مطالعه موردی:کارکنان)

دوره 9، شماره 1، بهار 1400، صفحه 22-1

ارسلان رحمن نژاد؛ جهانگیر یاری حاج عطالو؛ صادق ملکی آوارسین؛ رفیق حسنی