کلیدواژه‌ها = خلاقیت
بررسی رابطۀ دانش مدیریت کلاس درس و خستگی عاطفی با نقش تعدیل گری خلاقیت

دوره 7، شماره 3، مهر 1398، صفحه 157-141

10.34785/J012.2019.806

رضا میرعرب رضی؛ مصطفی عزیزی شمامی؛ فرخنده گرایلی


بررسی زمینه‌ها و عوامل خلاقیت در تدریس معلمان خلاق در مدارس روستایی

دوره 7، شماره 2، تیر 1398، صفحه 88-114

10.34785/J012.2019.477

نعمت اله عزیزی؛ کیوان بلندهمتان؛ پیمان ساعدی