نویسنده = فضل الله میردریکوند
تدوین و آزمون مدل خودناتوان سازی تحصیلی

دوره 7، شماره 2، تیر 1398، صفحه 213-226

10.34785/J012.2019.596

حسام احمدیان؛ فضل الله میردریکوند؛ عزت اله قدم پور