نویسنده = عباس عباس‌پور
الگوی مشارکت والدین در فرایند آموزش مجازی مدراس ابتدایی: مطالعه کیفی در دوران همه‌گیری کووید-19

دوره 10، شماره 2، تیر 1401، صفحه 305-277

https://doi.org/10.34785/J012.2022.035

اکرم جعفر زاده؛ مرتضی طاهری؛ محمود ابوالقاسمی؛ عباس عباس‌پور


رهبری برنامه درسی، راهکاری مؤثر در تغییر و اجرای پویای برنامه های درسی

دوره 6، شماره 4، دی 1397، صفحه 106-126

بابک سلمانی؛ حسن ملکی؛ عباس عباس‌پور؛ رضوان حکیم زاده؛ محمد حسن امیرتیموری