نویسنده = رحیم بدری گرگری
اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر نظریه یادگیری زایشی بر استدلال ریاضی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه اول

دوره 12، شماره 4، فروردین 1403

10.22034/trj.2024.139074.1786

زهرا علی زاده؛ شهرام واحدی؛ رحیم بدری گرگری؛ داود طهماسب زاده شیخلار


تأثیر آموزش فلسفه برای کودکان با استفاده از داستانهای بومی در رشد اخلاقی دانش آموزان ابتدایی

دوره 7، شماره 3، مهر 1398، صفحه 68-53

10.34785/J012.2019.252

انور نویدیان؛ شهرام واحدی؛ اسکندر فتحی آذر؛ رحیم بدری گرگری