نویسنده = عزت اله قدم پور
تأثیر آموزش هوش اخلاقی به شیوۀ قصه گویی بر سازگاری تحصیلی، اجتماعی و هیجانی دانش‌آموزان

دوره 8، شماره 2، تیر 1399، صفحه 54-37

https://doi.org/10.34785/J012.2020.803

عزت اله قدم پور؛ لیلا حیدریانی؛ جهانگیر کلانتر؛ غفار نصیری هانیس


تدوین و آزمون مدل خودناتوان سازی تحصیلی

دوره 7، شماره 2، تیر 1398، صفحه 213-226

10.34785/J012.2019.596

حسام احمدیان؛ فضل الله میردریکوند؛ عزت اله قدم پور