تعداد مقالات: 181
4. ارزشیابی برنامه درسی کارورزی چهار در دانشگاه فرهنگیان براساس مدل ارزشیابی هدف‌محور تایلر

دوره 5، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-24

حجت اله الماسی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ محمدرضا نیلی؛ علی دلاور


5. آموزش چند فرهنگی: تحلیل نظامند ادراک معلمان

دوره 5، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-16

کتایون حمیدی زاده؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ محبوبه عارفی؛ گلنار مهران


6. بررسی انگیزش زبان دوم دانشجویان مقطع کارشناسی از دیدگاه نظریه «نظام خود انگیزشی زبان دوم»

دوره 5، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-21

نورالدین یوسفی؛ سامان عبادی؛ مجید ساعدی دویسه


7. اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی با رویکرد اسلامی بر دلزدگی تحصیلی و بهزیستی مدرسه دانش آموزان

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-16

پرویز پرزور؛ فاطمه بابایی؛ مسلم عباسی؛ ذبیح پیرانی؛ اشرف میکاییلی


9. تاثیر روش آموزش معکوس بر یادگیری درس کاروفناوری

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-14

سمیه مبصر ملکی؛ مرجان کیان


11. طراحی الگوی برنامه‌درسی تربیت اخلاقی در دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران

دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-23

سید رمضان عقیلی؛ جمیله علم الهدی؛ کوروش فتحی واجارگاه


12. بررسی تاثیر فرایند درس پژوهشی بر توسعه حرفه ای معلمان

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-19

رزگار محمدی؛ آرمان حسنی


15. بررسی تأثیر روش تدریس مشارکتی با بکارگیری تقویت فردی و گروهی بر پیشرفت یادگیری زبان انگلیسی

دوره 2، شماره 1، بهار 1393، صفحه 5-18

رضوان حکیم زاده؛ کمال درانی؛ حسین قربانی؛ سیمین منصوبی؛ زهرا قاجارگیر


16. معرفی مدل ویژگی ها و مهارت های یادگیرنده مستقل(CSILM) در نظام یادگیری الکترونیکی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 7-21

مژگان حیدری؛ احمد علیپور؛ ولی اله فرزاد؛ عیسی ابراهیم زاده؛ بهمن زندی


18. تحلیل و شناسایی مؤلفه‌های کلیدی تدریس نوآورانه: ( تدریس نوآورانه اساتید در حوزه آموزش عالی)

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 23-1

مریم خدارحمی؛ محبوبه خسروی؛ صابر عبدالملکی


20. تأملی در نقش کانونهای فرهنگی_ تربیتی آموزش و پرورش در تربیت هنری دانش آموزان

دوره 1، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 15-22

یحیی معروفی؛ محمد رضا یوسف زاده؛ رئوف احمدی


21. ارتقاء کیفیت تدریس در پرتو ارزشیابی از اساتید؛ تأملی بر دیدگاه دانشجویان

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 15-31

سیروس قنبری؛ وحید سلطانزاده


22. بررسی ظرف ذهنی دانش‎آموزان اول متوسطه در سمفونی تدریس

دوره 5، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 17-33

صادق زارع صفت؛ مرضیه دهقانی؛ محمد جوادی پور


23. بررسی میزان تطابق فعالیت‌ها و روش‌های تدریس در دوره‌های یادگیری الکترونیکی با نظریه‌های یادگیری

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 17-31

سیدجمال بارخدا؛ نوری براری؛ مرتضی رضایی زاده؛ اباصلت خراسانی؛ محسن حاج زین العابدینی


24. تحلیل خطاهای انشایی دانش‏آموزان دوزبانه پایه پنجم ابتدایی شهر سنندج

دوره 2، شماره 1، بهار 1393، صفحه 19-32

نعمت الله عزیزی؛ محمد کهزادی


25. تبیین اثر برنامه درسی پنهان بر احساس تعلق به مدرسه دانش‌آموزان دوره ابتدایی

دوره 4، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 21-46

بهزاد نوروزی چگینی؛ علی اکبر شیخی فنیقی؛ علیرضا عصاره؛ اقبال زارعی