کلیدواژه‌ها = دانش آموزان استعداد درخشان شهر اصفهان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اصول طراحی راهبردهای ارزشیابی مطلوب در میان دانش آموزان استعداد درخشان شهر اصفهان: یک مطالعه ترکیبی

دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 25-41

مهدی ابوالقاسمی؛ حسین زین علی پور؛ علی اکبر شیخی؛ علیرضا عصاره