نویسنده = ���������� ��������������
الگوی چرخه حرفه ای اعضای هیات علمی دانشگاه و توانمندیهای مورد نیاز آنان در هر مرحله

دوره 7، شماره 3، مهر 1398، صفحه 179-159

10.34785/J012.2019.793

بتول جمالی زواره؛ احمدرضا نصر اصفهانی؛ محمدرضا نیلی


تبیین اهداف و فعالیت‎های یاددهی و یادگیری مطلوب در برنامه‎درسی کارورزی رشته حقوق

دوره 7، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 189-210

10.34785/J012.2019.550

زهرا بابادی عکاشه؛ احمدرضا نصر؛ محمدرضا نیلی؛ سید محمدصادق طباطبایی