نویسنده = ������������ ����������
نقش پایستگی‎ آموزشی، مکان کنترل و هیجانات تحصیلی در پیش‎بینی تاب آوری تحصیلی

دوره 6، شماره 4، دی 1397، صفحه 127-144

مهدی یوسف وند؛ عزت اله قدم پور؛ مسعود صادقی؛ سیمین غلامرضایی