نویسنده = حمیدرضا یزدانی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی چارچوب توسعه حرفه ای مدرسان تربیت معلم در پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 143-164

ندا زجاجی؛ خسین خنیفر؛ نقی آقاحسینی؛ حمیدرضا یزدانی