تعداد مقالات: 183
151. تأثیر تدریس بدیعه پردازی و الگوی چرخه یادگیری هفت مرحله‌ای بر بهبود تفکر خلاق دانش‌آموزان

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 173-188

رامین حبیبی کلیبر؛ ابوالفضل فرید؛ جعفر بهادری خسروشاهی


156. ملاحظاتی در مورد تدریس علوم انسانی

دوره 5، شماره 1، بهار 1396، صفحه 149-172

علی ذکاوتی قراگزلو


157. اثربخشی برنامه آموزشی سرزندگی تحصیلی بر عملکرد تحصیلی، اشتیاق تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانش آموزان

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 163-182

حبیب اله ابراهیمی بخت؛ یحیی یاراحمدی؛ حسن اسدزاده؛ حمزه احمدیان


158. هم‌سنجی تأثیر آموزش مدیریت خشم با آموزش همدلی در پرخاشگری دانش‌آموزان دختر

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 185-201

سیمین غلامرضایی؛ غفار نصیری هانیس؛ افسانه منصوری جلیلیان؛ حسین حسینی؛ مریم مهدی عراقی


159. مدرسه در خانه، حلقه مفقوده در نظام آموزشی ایران

دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 189-208

بهاره ُسلیمانی؛ مجید علی عسگری؛ علی حسینی خواه؛ محمد عطاران


160. تبیین اهداف و فعالیت‎های یاددهی و یادگیری مطلوب در برنامه‎درسی کارورزی رشته حقوق

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 189-210

زهرا بابادی عکاشه؛ احمدرضا نصر؛ محمدرضا نیلی؛ سید محمدصادق طباطبایی


162. نقش عوامل فردی، ساختاری و فراساختاری در پیش بینی "دانشگاه گریزی" مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا

دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 191-205

عباس خاکپور؛ هدایت الله اعتمادی زاده؛ مرضیه محمدیان


166. شناسایی عوامل مؤثر بر اثربخشی بازی‌های آموزشی: (ازنظر مربیان مراکز پیش‌دبستانی و مهدکودک شهر تهران)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 183-202

صابر عبدالملکی؛ محبوبه خسروی؛ لیلا فرجادمند


169. طراحی الگوی تلفیقی برنامة درسی دورة متوسطة اول و اعتبارسنجی آن از منظر متخصصان برنامة درسی و دبیران ذیربط

دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 209-237

جمال مرادپور؛ عزت‌الله نادری؛ مریم سیف نراقی؛ علیرضا عصاره


170. آسیب شناسی برنامه درسی تفکر و سبک زندگی در دوره متوسطه اول

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 211-231

مرضیه سرابی؛ پروین احمدی


171. تدوین و آزمون مدل خودناتوان سازی تحصیلی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 213-226

حسام احمدیان؛ فضل الله میردریکوند؛ عزت اله قدم پور


172. تدوین و اعتباریابی مدل آموزش مجازی سوادآموزان دورۀ انتقال

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 237-214

رضا محمدی؛ محمدرضا سرمدی؛ عیسی ابراهیم زاده؛ مرجان معصومی فرد


173. بررسی تاثیر جو مدرسه بر خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان با میانجی گری سبک مدیریت کلاسی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 242-227

سعید فرح بخش؛ مسلم قبادیان؛ مریم فرح بخش؛ راضیه قنبری


174. رتبه بندی مدرسان حسابداری از نظر صفات شخصیتی به روش تحلیل سلسله مراتبی AHP

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 203-225

رضا زارعی؛ دلارام دریایی؛ آزاده اسماعیلی؛ نگین فتاحی