تعداد مقالات: 183
27. اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر شیوه های حل مساله در دانشجویان

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 21-36

فاطمه احمدبیگی؛ قدسی احقر؛ محسن ایمانی نائینی


28. تحلیل مفهوم تفکر انتقادی و تبیین روش های پرورش آن با تأکید بر آموزش عالی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 23-45

فرامرز بیجنوند؛ سعید ضرغامی همراه؛ یحیی قائدی؛ علیرضا محمودنیا


30. شناسائی و اکتشاف عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش های فنی و حرفه ای: مطالعه ای با رویکرد آمیخته

دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 23-38

علی اکبر امین بیدختی؛ محمود نجفی؛ فرهاد شریعتی


33. بررسی اصول طراحی راهبردهای ارزشیابی مطلوب در میان دانش آموزان استعداد درخشان شهر اصفهان: یک مطالعه ترکیبی

دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 25-41

مهدی ابوالقاسمی؛ حسین زین علی پور؛ علی اکبر شیخی؛ علیرضا عصاره


34. مطالعه نیمرخ شخصیتی، صلاحیت‌های حرفه‌ای و اثربخشی معلمان متوسطه شهرستان مریوان: تحلیل مبتنی بر شخص

دوره 4، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 27-46

کویستان محمدیان شریف؛ حسن غریبی؛ رامین حبیبی کلیبر


35. واکاوی و شناسایی نقش فرهنگ معلمان در مواجهه با تغییرات برنامه درسی: مطالعه ترکیبی

دوره 4، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 29-54

سعید رومیانی؛ غلام رضا حاجی حسین نژاد؛ علی حسینی خواه؛ نعمت الله فاضلی


36. تجارب زیسته معلمان دوره ابتدایی از ذهن‌آگاهی حین تدریس

دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 37-19

مهدی محمدی؛ رضا ناصری جهرمی؛ زینب مختاری؛ زهرا حسامپور؛ راحیل ناصری جهرمی


38. رابطه باورهای معرفت‌شناختی و فلسفه‌های آموزشی با رویکردهای تدریس دانشجو معلمان

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 51-29

فرامرز محمدی پویا؛ سهراب محمدی پویا؛ احمد زارعی؛ مهدیه خسروی


39. بررسی روش ها و فنون تدریس از منظر قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1399

عبدالله رحیمی؛ ابوالحسن بهمنی قائدی؛ سعید صفی شلمزاری


41. تأثیر جذبه شخصیتی استادان بر درک دانشجویان از اثربخشی تدریس

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 33-50

ناصر شیربگی؛ آزاد همتی؛ سمیه نعمتی


43. چالش های به‌کارگیری یادگیری مشارکتی در تدریس دانشگاهی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 35-50

عظیمه سادات خاکباز


45. بررسی تأثیر شنود مؤثر بر عملکرد مربیان آموزش فنی و حرفه‌ای

دوره 5، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 39-58

مجتبی رفیعی؛ مصطفی گلزار


46. بررسی جامعه شناختی پدیده رمزگردانی دو زبانه های کردی کلهری- فارسی در دانش آموزان

دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 39-63

کیوان عزیزی؛ اکبر عزیزی فر؛ حبیب گوهری؛ شهرام ولیدی


49. ارزشیابی سطح دانش و نگرش ‌معلمان مدارس در ارتباط با پژوهش تربیتی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 46-65

علی نوری؛ هدایت الله اعتمادی زاده


50. تدریس گروهی: موانع و چالش‌های بکارگیری آن در دانشگاه از دیدگاه اساتید دانشگاه مازندران

دوره 1، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 47-58

سهیلا هاشمی؛ صمد ایزدی؛ زینب رضایی قادی