دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 313-1 
2. تأثیر آموزش هوش اخلاقی به شیوۀ قصه گویی بر سازگاری تحصیلی، اجتماعی و هیجانی دانش‌آموزان

صفحه 54-37

عزت اله قدم پور؛ لیلا حیدریانی؛ جهانگیر کلانتر؛ غفار نصیری هانیس


3. تعیین‌کنندگان اثربخشی یادگیری الکترونیکی: مطالعه‌ای کیفی بر مدرس

صفحه 79-55

مائده زارعی ساروکلائی؛ غلامرضا شمس؛ مرتضی رضایی زاده؛ محمد قهرمانی


4. بررسی روش ها و فنون تدریس از منظر قرآن کریم

صفحه 99-80

عبدالله رحیمی؛ ابوالحسن بهمنی قائدی؛ سعید صفی شلمزاری


6. مقایسه اثربخشی روش های تدریس بارش مغزی و حل‌مساله بر تعامل معلم و دانش آموز

صفحه 146-130

بهروز زینلی؛ سمیه تاجیک اسماعیلی؛ لیلا نیرومند؛ افسانه مظفری