تعداد مقالات: 183
76. تببین و رتبه‌بندی مضامین و فرامضامینِ رفتارهای نقش آموزشی اساتید دانشگاه از منظر رهیافت ذی‌نفع‌گرا: یک مطالعه ترکیبی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 91-70

سید مجتبی هاشمیان؛ مجتبی پورسلیمی؛ لیلی طباخیان؛ مسعود مجرد کاهانی


78. شناسایی رویکردهای نوین درگیر نمودن مدیران مدارس در فرایند تدریس

دوره 2، شماره 1، بهار 1393، صفحه 65-74

ایرج نیک پی؛ سعید فرح بخش؛ ازیتا ستار


79. مطالعه اثر آموزش و تدریس به‌صورت ترکیبی بر یادگیری دانش‌آموزان؛ مطالعه موردی رشته‌های فنی و حرفه‌ای

دوره 5، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 69-81

حسنعلی رجبی؛ بهمن زندی؛ احسان اکرادی؛ محسن شاکری


80. تدوین چارچوبی مفهومی برای نیازسنجی دانش آموزان متوسطه: رهیافتی بر نظریه عملی تدریس

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 69-94

خلیل غلامی؛ محمد صالح نصزتی؛ محمد اسدی


84. وضعیت باورها و حالت فراشناختی و حافظه کاری دانش‌آموزان دوره متوسطه

دوره 4، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 79-98

سحر کیانی؛ علی عسگری؛ حسن سالاری فرد


87. طراحی و اعتبار یابی مدل آموزش از راه دور پروژه محور با تاکید بر رویکرد سازنده گرایی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 86-105

عبدالرحیم جهان آرا؛ محمدرضا سرمدی؛ زهره اسمعیلی؛ فروزان ضرابیان


88. ضرورت بازاندیشی در الگوهای آموزش دانشگاهی رشته ‏های علوم انسانی با تأکید بر رویکرد سازنده‏ گرایی اجتماعی: ارائه یک الگوی پیشنهادی

دوره 5، شماره 1، بهار 1396، صفحه 87-106

محبوبه السادات کدخدایی؛ مهناز اخوان تفتی؛ ملوک خادمی اشکذری؛ پروین احمدی؛ غلام حسین رضایت


89. تأثیر آموزش علوم تجربی با رویکرد درس‌پژوهی بر خودکارآمدی ادراک شده معلمان و نگرش دانش آموزان دوره اول متوسطه

دوره 5، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 87-108

مرضیه علی نژاد؛ محمد سیفی؛ قدسی احقر؛ ابوالفضل بختیاری


91. بررسی انگیزه ورود به حرفه و عوامل مؤثر بر انگیزة معلمان زبان انگلیسی ایرانی

دوره 4، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 93-119

نورالدین سیفی؛ سامان عبادی؛ محمد احمدنژاد


92. رابطه هوش‌های چندگانه با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر و پسر رشته‌های علوم انسانی،ریاضی و تجربی

دوره 4، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 95-112

صلاح الدین ابراهیمی؛ رضوان حکیم زاده؛ الهه حجازی


93. واکاوی پیامدها، چالش‌ها و استراتژی‌های مدیریت کلاس درس مبتنی بر پرورش تفکر انتقادی

دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 101-80

پیمان قنبریان قلندر؛ محمد امجد زبردست؛ کیوان بلندهمتان


95. شناسایی موانع زیرساختی و مدیریتی بکارگیری آموزش الکترونیکی در آموزش منابع انسانی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 116-91

غلامرضا شمس؛ فرزانه تاری؛ مرتضی رضایی زاده


96. تأثیر استفاده از نقشه مفهومی در تدریس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه در درس فیزیک

دوره 1، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 55-66

جواد حاتمی؛ اسکندر فتحی اذر؛ ژیلا کاردان


97. تأثیر الگوهای تدریس بدیعه‌پردازی و دریافت مفهوم بر خلاقیت دانش‌آموزان پسر پایه اول متوسطه شهر همدان در سال‌تحصیلی 91-90

دوره 2، شماره 1، بهار 1393، صفحه 75-84

علی سلگی؛ عابد مولودی؛ یدالله خرم آبادی؛ منوچهر وکیلیان؛ فاطمه سوری


99. واکاوی ماهیت راهیابانه تدریس: رویکرد مطلوب در تبیین کنش معلمی مبتنی بر موقعیت عمل

دوره 5، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 83-107

آسیه آل مراد؛ هاشم فردانش؛ محمود مهرمحمدی؛ ابراهیم طلایی


100. بررسی زمینه‌ها و عوامل خلاقیت در تدریس معلمان خلاق در مدارس روستایی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 88-114

نعمت اله عزیزی؛ کیوان بلندهمتان؛ پیمان ساعدی