تعداد مقالات: 183
51. تحلیلی بر ضرورت‌ها و الزامات بازاندیشی در اهداف، راهبردها و برنامه‌های درسی دوره‌های دکتری تخصصی

دوره 4، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 47-64

غلام رضا یادگارزاده؛ کوروش فتحی واچارگاه؛ محمود مهرمحمدی؛ محبوبه عارفی


52. نقش اخلاق حرفه‌ای معلمان در تقویت انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشآموزان

دوره 4، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 47-62

عباس خاکپور؛ حسین درویشی


54. تجارب اعضای هیأت علمی ‌از نخستین روزهای تدریس در دانشگاه: یک مطالعه کیفی

دوره 4، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 55-78

مهدی صالحی؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ محمد قهرمانی؛ محمد ابوالقاسمی


56. تأثیر آموزش فلسفه برای کودکان با استفاده از داستانهای بومی در رشد اخلاقی دانش آموزان ابتدایی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 68-53

انور نویدیان؛ شهرام واحدی؛ اسکندر فتحی آذر؛ رحیم بدری گرگری


57. مقایسه روش آنگوف مبتنی بر IRT و روش بوکمارک در تعیین استاندارد چیرگی آزمون زبان MSRT

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 69-49

محمدآزاد جلالی زاده؛ علی دلاور؛ نورعلی فرخی؛ محمد عسگری


59. امکان سنجی و آسیب شناسی ورود تبلت به فرآیند تدریس و یادگیری

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 49-68

سیروس اسدیان؛ حمزه قلی زاده احمد آباد؛ غلامرضا معهودی


60. عوامل فرایندی توسعۀ حرفه‌ای معلمان ابتدایی مدارس استثنایی گروه کم‌توان ذهنی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 51-68

حسن جعفری؛ محمود ابوالقاسمی؛ محمد قهرمانی؛ اباصلت خراسانی


61. تبیین راهبردهای اجرای برنامه درسی در محیط‌های یادگیری شخصی مبتنی بر وب 2

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 51-69

محمد جمالی تازه کند؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ محبوبه عارفی


65. بررسی فرصت‌ها و چالش‌های آموزش‌های‌ آن‌لاین در تربیت منش دانشجویان با تأکید بر رویکرد سازه‌گرایی اجتماعی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 59-86

امیر مرادی؛ سعید ضرغامی همراه؛ یحیی قائدی؛ رمضان برخورداری


68. تبیین ابعاد صلاحیت‌های تدریس دبیران برگزیده دوره دوم متوسطه شهر همدان

دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 64-82

فرهاد سراجی؛ حمزه پریدار؛ عظیمه سادات خاکباز


69. ارائه الگویی برای آموزش چند فرهنگی در نظام آموزش عالی: واکاوی دیدگاه‌های متخصصان این حوزه در ایران

دوره 4، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 65-91

شیرکوه محمدی؛ سید علی نقی کمال خرازی؛ محمد کاظمی فرد؛ جواد پورکریم


72. طراحی الگوی عوامل سازمانی مؤثر بر انتقال یادگیری به محیط کار بر اساس نظریه داده بنیاد

دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 66-85

فتانه خاکره؛ فرامرز ملکیان؛ بهمن سعیدی پور؛ الهام کاویانی


73. اثربخشی روش تدریس جیگ ساو و سنتی بر اضطراب- نگرش و عملکرد درس ریاضی

دوره 4، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 79-94

اسماعیل سلیمانی؛ فیروزه سپهریان اذر؛ علی قادری