کلیدواژه‌ها = تدریس
تعداد مقالات: 7
1. تجارب زیسته معلمان دوره ابتدایی از ذهن‌آگاهی حین تدریس

دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 37-19

مهدی محمدی؛ رضا ناصری جهرمی؛ زینب مختاری؛ زهرا حسامپور؛ راحیل ناصری جهرمی


2. تبیین ابعاد صلاحیت‌های تدریس دبیران برگزیده دوره دوم متوسطه شهر همدان

دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 64-82

فرهاد سراجی؛ حمزه پریدار؛ عظیمه سادات خاکباز


3. فراتحلیل بررسی کیفیت تدریس معلمان

دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 144-161

علی خالقی خواه؛ حبیبه نجفی؛ عادل زاهد بابلان


4. واکاوی ماهیت راهیابانه تدریس: رویکرد مطلوب در تبیین کنش معلمی مبتنی بر موقعیت عمل

دوره 5، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 83-107

آسیه آل مراد؛ هاشم فردانش؛ محمود مهرمحمدی؛ ابراهیم طلایی


5. میزان برخورداری معلمان مدارس هوشمند از مهارت‌های موردنیاز تدریس با استفاده از فاوا

دوره 5، شماره 1، بهار 1396، صفحه 107-126

سهیلا جلیلیان؛ احسان عظیم پور؛ شراره محمدی؛ رضا محمدزاده


6. ملاحظاتی در مورد تدریس علوم انسانی

دوره 5، شماره 1، بهار 1396، صفحه 149-172

علی ذکاوتی قراگزلو