تعداد مقالات: 183
127. ارزیابی مهارت‌های تدریس کارآفرینی بر اساس مدل بوریچ: رویکرد آمیخته

دوره 4، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 129-145

صبا اجاقی؛ نادر نادری؛ بیژن رضایی


129. منابع کارکرد افتراقی سوال و کاربرد آن در آموزش

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 133-153

مولود علی میرزایی؛ علی مقدم زاده؛ اصغر مینایی؛ بلال ایزانلو؛ کیوان صالحی


130. تدوین و اعتبار یابی الگوی طراحی آموزشی مبتنی بر گفت‌وشنود

دوره 4، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 147-174

صابر منصوری؛ محمد رضا نیلی احمدآبادی؛ هاشم فردانش؛ علی دلاور؛ محمد حسین امیرتیموری


131. بررسی اثربخشی روش آموزش خواندن براساس نظریه یادگیری مغز محور

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 149-132

غلامعلی سلیمانی داودلی؛ فرهاد خرمایی؛ بهرام جوکار؛ مسعود حسین چاری


132. ارائه چارچوب بهینه برای ارزشیابی نظام برنامه درسی در دانشگاه (پژوهش مروری نظامندبه همراه تحقیق کیفی)

دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 150-121

رحمان عزیزی؛ غلامرضا حاج حسین نژاد؛ مصطفی قادری؛ مجید علی عسگری


133. بررسی رابطۀ دانش مدیریت کلاس درس و خستگی عاطفی با نقش تعدیل گری خلاقیت

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 157-141

رضا میرعرب رضی؛ مصطفی عزیزی شمامی؛ فرخنده گرایلی


134. تاثیرآموزش خودکارآمدی بر عملکرد رفتاری دانش آموزان در درس زیست شناسی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 81-89

ندا پریشانی؛ محمد رضا نیلی؛ سید ابراهیمی میرشاه جعفری؛ سمیه اقا محمدی


135. طراحی برنامه درسی سرمایه روانشناختی مبتی مؤلفه امید جهت آموزش عالی ایران

دوره 5، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 131-151

افسانه صابر کرگانی؛ نرگس کشتی آرای؛ خدیجه ابوالمعالی


136. شناسایی عوامل مؤثر بر کاربرد درس پژوهی درس ریاضی در مدارس ابتدایی استان مازندران

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 131-148

امیر پوراحمد؛ علی اکبر شیخی فینی؛ حسین زینلی پور؛ صمد ایزدی


138. طراحی چارچوب توسعه حرفه ای مدرسان تربیت معلم در پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 143-164

ندا زجاجی؛ خسین خنیفر؛ نقی آقاحسینی؛ حمیدرضا یزدانی


141. شناسایی و اعتباریابی شاخص‌های توسعه‌یافتگی آموزشی دانشگاه‌های دولتی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 147-174

مهدی آندش؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ حمیدرضا آراسته؛ حسن رضا زین آبادی


142. بررسی جدیدترین تحولات روش‌شناسی کیفی پژوهش در حوزه آموزش و تدریس (براساس مجلات معتبر بین‌المللی)

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 155-172

لیلا حشمتی فر؛ رباب ملایی؛ احمدرضا نصر؛ فریدون شریفیان


144. طراحی الگوی محتوای آموزش کارآفرینی برای رشته های علوم انسانی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 169-150

نفیسه رفیعی؛ محمدحسین یارمحمدیان؛ نرگس کشتی آرای


145. الگوی چرخه حرفه ای اعضای هیات علمی دانشگاه و توانمندیهای مورد نیاز آنان در هر مرحله

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 179-159

بتول جمالی زواره؛ احمدرضا نصر اصفهانی؛ محمدرضا نیلی


146. فراتحلیل بررسی کیفیت تدریس معلمان

دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 144-161

علی خالقی خواه؛ حبیبه نجفی؛ عادل زاهد بابلان


147. روشهای تدریس حدیث

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 149-162

فرزاد پارسا؛ وریا حفیدی؛ سهیلا رستمی


148. طراحی الگوی دانش محتوایی،پداکوژیکی و فناوری معلمان علوم تجربی متوسطه ی اول استان کردستان

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 161-188

پروین آفتابی؛ مجید علی عسگری؛ مصطفی قادری


149. نقش فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی در فرایند یاددهی-یادگیری اثربخش در گروه های آموزش مهندسی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 165-183

رضا محمدی؛ فاطمه صادقی مند؛ مریم زمانی فر


150. طراحی دوره آموزشی رفتار مصرف آب مبتنی بر روش یادگیری معکوس(پژوهش کیفی)

دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 166-188

ندا رجاییان؛ نرگس کشتی ارای؛ محمد علی نادی