کلیدواژه‌ها = آموزش الکترونیکی
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی موانع زیرساختی و مدیریتی بکارگیری آموزش الکترونیکی در آموزش منابع انسانی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 116-91

10.34785/J012.2019.981

غلامرضا شمس؛ فرزانه تاری؛ مرتضی رضایی زاده


2. ترکیب عوامل انگیزشی و کنترل ارادی در آموزش الکترونیکی و تأثیر آن بر یادگیری و انگیزش دانشجویان

دوره 5، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 109-129

طالب زندی؛ جواد حاتمی؛ هاشم فردانش؛ ابراهیم طلایی


3. مطالعه اثر آموزش و تدریس به‌صورت ترکیبی بر یادگیری دانش‌آموزان؛ مطالعه موردی رشته‌های فنی و حرفه‌ای

دوره 5، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 69-81

حسنعلی رجبی؛ بهمن زندی؛ احسان اکرادی؛ محسن شاکری