کلیدواژه‌ها = خودکارآمدی ادراک شده معلمان
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر آموزش علوم تجربی با رویکرد درس‌پژوهی بر خودکارآمدی ادراک شده معلمان و نگرش دانش آموزان دوره اول متوسطه

دوره 5، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 87-108

مرضیه علی نژاد؛ محمد سیفی؛ قدسی احقر؛ ابوالفضل بختیاری