کلیدواژه‌ها = درس پژوهی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تاثیر فرایند درس پژوهشی بر توسعه حرفه ای معلمان

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-19

رزگار محمدی؛ آرمان حسنی


2. شناسایی عوامل مؤثر بر کاربرد درس پژوهی درس ریاضی در مدارس ابتدایی استان مازندران

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 131-148

امیر پوراحمد؛ علی اکبر شیخی فینی؛ حسین زینلی پور؛ صمد ایزدی


3. تأثیر آموزش علوم تجربی با رویکرد درس‌پژوهی بر خودکارآمدی ادراک شده معلمان و نگرش دانش آموزان دوره اول متوسطه

دوره 5، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 87-108

مرضیه علی نژاد؛ محمد سیفی؛ قدسی احقر؛ ابوالفضل بختیاری