نویسنده = اکبر عزیزی فر
تعداد مقالات: 2
1. بررسی جامعه شناختی پدیده رمزگردانی دو زبانه های کردی کلهری- فارسی در دانش آموزان

دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 39-63

کیوان عزیزی؛ اکبر عزیزی فر؛ حبیب گوهری؛ شهرام ولیدی