کلیدواژه‌ها = توسعه حرفه ای
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تاثیر فرایند درس پژوهشی بر توسعه حرفه ای معلمان

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-19

رزگار محمدی؛ آرمان حسنی


2. رابطه بین میزان آگاهی و چگونگی استفاده از شبکه ملی رشد با توسعه حرفه‌ای معلمان دوره اول متوسطه

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 123-142

سپیده محمدپور بلترک؛ صمد ایزدی؛ علیرضا بادله


3. طراحی چارچوب توسعه حرفه ای مدرسان تربیت معلم در پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 143-164

ندا زجاجی؛ خسین خنیفر؛ نقی آقاحسینی؛ حمیدرضا یزدانی