کلیدواژه‌ها = چرخه حرفه ای
تعداد مقالات: 1
1. الگوی چرخه حرفه ای اعضای هیات علمی دانشگاه و توانمندیهای مورد نیاز آنان در هر مرحله

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 179-159

بتول جمالی زواره؛ احمدرضا نصر اصفهانی؛ محمدرضا نیلی