کلیدواژه‌ها = یادگیری معکوس
تعداد مقالات: 1
1. طراحی دوره آموزشی رفتار مصرف آب مبتنی بر روش یادگیری معکوس(پژوهش کیفی)

دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 166-188

ندا رجاییان؛ نرگس کشتی ارای؛ محمد علی نادی