کلیدواژه‌ها = رویکرد آمیخته
تعداد مقالات: 1
1. شناسائی و اکتشاف عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش های فنی و حرفه ای: مطالعه ای با رویکرد آمیخته

دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 23-38

علی اکبر امین بیدختی؛ محمود نجفی؛ فرهاد شریعتی