کلیدواژه‌ها = "صفات شخصیتی"
تعداد مقالات: 1
1. رتبه بندی مدرسان حسابداری از نظر صفات شخصیتی به روش تحلیل سلسله مراتبی AHP

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 203-225

رضا زارعی؛ دلارام دریایی؛ آزاده اسماعیلی؛ نگین فتاحی