نویسنده = حسن قلاوندی
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدلی جهت ارتقای کیفیت تدریس حرفه ای اساتید دانشگاه فرهنگیان

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 227-249

مریم صالحی زاده؛ نادرقلی قورچیان؛ امیر حسین محمد داودی؛ حسن قلاوندی