نویسنده = بیژن رضایی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی مهارت‌های تدریس کارآفرینی بر اساس مدل بوریچ: رویکرد آمیخته

دوره 4، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 129-145

صبا اجاقی؛ نادر نادری؛ بیژن رضایی