کلیدواژه‌ها = یادگیری
تعداد مقالات: 4
1. نقش فرهنگ خوش‌بینی علمی در بهبود یادگیری فراگیران

دوره 8، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 252-236

سید علیرضا سید اردوبادی


2. تاثیر روش آموزش معکوس بر یادگیری درس کاروفناوری

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-14

سمیه مبصر ملکی؛ مرجان کیان