کلیدواژه‌ها = کیفیت
تعداد مقالات: 2
1. فراتحلیل بررسی کیفیت تدریس معلمان

دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 144-161

علی خالقی خواه؛ حبیبه نجفی؛ عادل زاهد بابلان


2. نقش فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی در فرایند یاددهی-یادگیری اثربخش در گروه های آموزش مهندسی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 165-183

رضا محمدی؛ فاطمه صادقی مند؛ مریم زمانی فر