کلیدواژه‌ها = واژه‌های کلیدی : دانش محتوایی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی دانش محتوایی،پداکوژیکی و فناوری معلمان علوم تجربی متوسطه ی اول استان کردستان

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 161-188

پروین آفتابی؛ مجید علی عسگری؛ مصطفی قادری