کلیدواژه‌ها = عوامل ساختاری
تعداد مقالات: 1
1. نقش عوامل فردی، ساختاری و فراساختاری در پیش بینی "دانشگاه گریزی" مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا

دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 191-205

عباس خاکپور؛ هدایت الله اعتمادی زاده؛ مرضیه محمدیان