کلیدواژه‌ها = گروه‌های آموزش مهندسی
تعداد مقالات: 1
1. نقش فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی در فرایند یاددهی-یادگیری اثربخش در گروه های آموزش مهندسی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 165-183

رضا محمدی؛ فاطمه صادقی مند؛ مریم زمانی فر