کلیدواژه‌ها = برنامة درسی سرمایه روانشناختی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی برنامه درسی سرمایه روانشناختی مبتی مؤلفه امید جهت آموزش عالی ایران

دوره 5، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 131-151

افسانه صابر کرگانی؛ نرگس کشتی آرای؛ خدیجه ابوالمعالی