کلیدواژه‌ها = صلاحیت‌های حرفه‌ای
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه نیمرخ شخصیتی، صلاحیت‌های حرفه‌ای و اثربخشی معلمان متوسطه شهرستان مریوان: تحلیل مبتنی بر شخص

دوره 4، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 27-46

کویستان محمدیان شریف؛ حسن غریبی؛ رامین حبیبی کلیبر