نویسنده = مرضیه دهقانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ظرف ذهنی دانش‎آموزان اول متوسطه در سمفونی تدریس

دوره 5، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 17-33

صادق زارع صفت؛ مرضیه دهقانی؛ محمد جوادی پور