نویسنده = سید علی نقی کمال خرازی
تعداد مقالات: 1
1. ارائه الگویی برای آموزش چند فرهنگی در نظام آموزش عالی: واکاوی دیدگاه‌های متخصصان این حوزه در ایران

دوره 4، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 65-91

شیرکوه محمدی؛ سید علی نقی کمال خرازی؛ محمد کاظمی فرد؛ جواد پورکریم