نویسنده = مرجان کیان
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر روش آموزش معکوس بر یادگیری درس کاروفناوری

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-14

سمیه مبصر ملکی؛ مرجان کیان