نویسنده = پروین احمدی
تعداد مقالات: 2
1. آسیب شناسی برنامه درسی تفکر و سبک زندگی در دوره متوسطه اول

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 211-231

مرضیه سرابی؛ پروین احمدی


2. ضرورت بازاندیشی در الگوهای آموزش دانشگاهی رشته ‏های علوم انسانی با تأکید بر رویکرد سازنده‏ گرایی اجتماعی: ارائه یک الگوی پیشنهادی

دوره 5، شماره 1، بهار 1396، صفحه 87-106

محبوبه السادات کدخدایی؛ مهناز اخوان تفتی؛ ملوک خادمی اشکذری؛ پروین احمدی؛ غلام حسین رضایت