نویسنده = محمد رضا نیلی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیرآموزش خودکارآمدی بر عملکرد رفتاری دانش آموزان در درس زیست شناسی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 81-89

ندا پریشانی؛ محمد رضا نیلی؛ سید ابراهیمی میرشاه جعفری؛ سمیه اقا محمدی