مبانی ارزش‌شناسی تعلیم و تربیت چندفرهنگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد خوراسگان

2 ازاد خوراسگان

3 دانشگاه اصفهان


عنوان مقاله [English]

Axiological foundations of multicultural education

نویسندگان [English]

  • Jalal Gharibi 1
  • Seidhashem Golestani 2
  • Seid ebrahim Jafari 3