تأثیر الگوهای تدریس بدیعه‌پردازی و دریافت مفهوم بر خلاقیت دانش‌آموزان پسر پایه اول متوسطه شهر همدان در سال‌تحصیلی 91-90

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پیام نور

2 پیام نور

3 دانشگاه ازاد


عنوان مقاله [English]

Impact of teaching models and get a sense of creativity Synectic the junior high school students in HamadanIn the 91-90 school year.

نویسندگان [English]

  • Ali Solgi 1
  • Abed Moloodi 2
  • Yadollah Khoramabadi 2
  • Manoodhehr Vakilian 3
  • Fatemeh Soori 2