نویسنده = احمدرضا نصر اصفهانی
الگوی چرخه حرفه ای اعضای هیات علمی دانشگاه و توانمندیهای مورد نیاز آنان در هر مرحله

دوره 7، شماره 3، مهر 1398، صفحه 179-159

10.34785/J012.2019.793

بتول جمالی زواره؛ احمدرضا نصر اصفهانی؛ محمدرضا نیلی


بررسی جدیدترین تحولات روش‌شناسی کیفی پژوهش در حوزه آموزش و تدریس (براساس مجلات معتبر بین‌المللی)

دوره 7، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 155-172

10.34785/J012.2019.203

لیلا حشمتی فر؛ رباب ملایی؛ احمدرضا نصر؛ فریدون شریفیان


تبیین اهداف و فعالیت‎های یاددهی و یادگیری مطلوب در برنامه‎درسی کارورزی رشته حقوق

دوره 7، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 189-210

10.34785/J012.2019.550

زهرا بابادی عکاشه؛ احمدرضا نصر؛ محمدرضا نیلی؛ سید محمدصادق طباطبایی