نویسنده = سهراب محمدی پویا
تعداد مقالات: 1
1. رابطه باورهای معرفت‌شناختی و فلسفه‌های آموزشی با رویکردهای تدریس دانشجو معلمان

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 51-29

فرامرز محمدی پویا؛ سهراب محمدی پویا؛ احمد زارعی؛ مهدیه خسروی