نویسنده = حمزه پریدار
تعداد مقالات: 1
1. تبیین ابعاد صلاحیت‌های تدریس دبیران برگزیده دوره دوم متوسطه شهر همدان

دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 64-82

فرهاد سراجی؛ حمزه پریدار؛ عظیمه سادات خاکباز