نویسنده = قدسی احقر
تعداد مقالات: 2
1. اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر شیوه های حل مساله در دانشجویان

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 21-36

فاطمه احمدبیگی؛ قدسی احقر؛ محسن ایمانی نائینی


2. تأثیر آموزش علوم تجربی با رویکرد درس‌پژوهی بر خودکارآمدی ادراک شده معلمان و نگرش دانش آموزان دوره اول متوسطه

دوره 5، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 87-108

مرضیه علی نژاد؛ محمد سیفی؛ قدسی احقر؛ ابوالفضل بختیاری