نویسنده = فایزه ناطقی
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی اصول حاکم بر اجرای مطلوب برنامه درسی درس‌پژوهی

دوره 5، شماره 1، بهار 1396، صفحه 127-148

آزاده فرزان پور؛ فایزه ناطقی؛ محمد سیفی